RiNNOVATE. Το απόλυτο συνέδριο για την περιφερειακή ανάπτυξη στην περιοχή της Αμμοχώστου – Συνέντευξη με τον συνδιοργανωτή Κυριάκο Αττούνη

Το Ίδρυμα Ignite, με ιδιαίτερη περηφάνια ανακοινώνει τη διοργάνωση του συνεδρίου RiNNOVATE, μια οραματική εκδήλωση αφιερωμένη στη διερεύνηση του μέλλοντος της περιφερειακής ανάπτυξης στην περιοχή της Αμμοχώστου. Προγραμματισμένο για τις 29 Ιουνίου στην εντυπωσιακή Μαρίνα Αγίας Νάπας, το συνέδριο αυτό υπόσχεται να αποτελέσει μια εμβληματική συνάντηση ηγετών του κλάδου, φορέων χάραξης πολιτικής και ακαδημαϊκών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο

Το Ignite ιδρύθηκε το 2022 από μια ομάδα νέων αποφοίτων πανεπιστημίου και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αποστολή την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων της Αμμοχώστου και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξής της. Μέσω εκτεταμένης συνεργασίας με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ηγέτες της βιομηχανίας και ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες, το Ίδρυμα Ignite έχει καθιερωθεί ως καταλύτης για την περιφερειακή ανάπτυξη υπό την καθοδήγηση της κοινότητας

Το συνέδριο RiNNOVATE έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την ανταλλαγή γνώσεων, να ενθαρρύνει τη δυναμική συνεργασία και να εμπλέξει ενεργά τις τοπικές κοινότητες στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει μια σειρά από διορατικές συζητήσεις σε πάνελ, καθένα από τα οποία αποσκοπεί στη διερεύνηση κρίσιμων θεμάτων για την πρόοδο της περιοχής.

Το πρώτο πάνελ, “Αξιοποίηση των επιχορηγήσεων της ΕΕ για την προσέλκυση ερευνητικής αριστείας και πόρων”, θα παράσχει πολύτιμες πληροφορίες για τη μεγιστοποίηση της χρηματοδότησης της ΕΕ για την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι ομιλητές θα μοιραστούν στρατηγικές για την έναρξη νέων εγχειρημάτων, την ενίσχυση των υποδομών και την υποστήριξη καινοτόμων ερευνητικών έργων που μπορούν να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο δεύτερο πάνελ, “Ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη γεωργία και πρόληψη της απώλειας τροφίμων”, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν πώς οι τεχνολογικές καινοτομίες και η έρευνα αιχμής μπορούν να αντιμετωπίσουν τις γεωργικές προκλήσεις. Η συζήτηση θα αναδείξει ευκαιρίες για τη διαχείριση της απώλειας τροφίμων που δημιουργούνται από τον τουριστικό τομέα, τη μετατροπή των αποβλήτων σε πολύτιμα προϊόντα και το άνοιγμα νέων δρόμων στην αγορά.

Το τρίτο πάνελ, “Διαφοροποιώντας το τουριστικό μας προϊόν”, θα ασχοληθεί με στρατηγικές για την ενίσχυση της μοναδικής ελκυστικότητας της Αμμοχώστου. Οι ειδικοί θα συζητήσουν καινοτόμες πρακτικές, τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ διαφόρων τομέων και τρόπους προσαρμογής των παγκόσμιων τάσεων του τουρισμού προς όφελος της τοπικής οικονομίας.

Το τελευταίο πάνελ, “Δημιουργία διαύλων δέσμευσης και έκφρασης για την τοπική κοινότητα”, θα επικεντρωθεί στην ενδυνάμωση των κοινοτήτων μέσω της δέσμευσης και της καινοτομίας. Οι συζητήσεις θα καλύψουν τη χρήση των πιο πρόσφατων τεχνολογικών εργαλείων και της τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των κοινοτήτων, τις στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κοινωνικής καινοτομίας και τις βέλτιστες πρακτικές για τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη διασφάλιση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς

Το συνέδριο RiNNOVATE στοχεύει να αποτελέσει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή πολύτιμων γνώσεων και πρακτικών λύσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ενθαρρύνει τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης, της βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού χώρου, ενώ παράλληλα εμπλέκει ενεργά τις τοπικές κοινότητες σε πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης. Συγκεντρώνοντας διαφορετικές προοπτικές, το συνέδριο επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο όραμα για το μέλλον της Αμμοχώστου και των ευρύτερων περιοχών.

Εκτός από την προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας, το συνέδριο RiNNOVATE προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες χορηγίας. Επιχειρήσεις και οργανισμοί που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν αυτή την εκδήλωση-ορόσημο και να αποκτήσουν έκθεση σε βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ίδρυμα Ignite για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο RiNNOVATE, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών εγγραφής, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου ή επικοινωνήστε με τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΑΤΤΟΥΝΗ

Κυριάκο, αρχικά μίλησε μας λίγο για το ίδρυμα Ignite, τους σκοπούς του και στόχους του.

Το Ίδρυμα Ignite ιδρύθηκε το 2022 από μια ομάδα νέων αποφοίτων πανεπιστημίου με το όραμα να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή της Αμμοχώστου και να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Το ίδρυμα λειτουργεί ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εστιάζει στη συνεργασία με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ηγέτες της βιομηχανίας και ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι κύριοι στόχοι μας περιλαμβάνουν την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη δημιουργία ευκαιριών για νέους και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων μέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη ευημερία της περιοχής.

Το RiNNOVATE προβάλλεται ως ένα συνέδριο με στόχο τη διερεύνηση του μέλλοντος της περιφερειακής ανάπτυξης στην περιοχή της Αμμοχώστου. Ποιους αφορά κα που αποσκοπεί το συνέδριο;

Το συνέδριο RiNNOVATE απευθύνεται σε ηγέτες του κλάδου, φορείς χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκούς και μέλη της τοπικής κοινότητας που ενδιαφέρονται για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης στην Αμμόχωστο.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τομέων. Μέσω μιας σειράς από διορατικές συζητήσεις σε πάνελ, επιδιώκουμε να αναδείξουμε κρίσιμα θέματα, να ενθαρρύνουμε τη δυναμική συνεργασία και να εμπλέξουμε ενεργά τις τοπικές κοινότητες στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους. Το συνέδριο στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οράματος για την περιοχή, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία.

Αξιοποίηση επιχορηγήσεων της Ε.Ε, τεχνολογική αναβάθμιση στον χώρο της γεωργίας, Save food, διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Αμμοχώστου και δίαυλοι έκφρασης στην τοπική κοινωνία, οι βασικοί πυλώνες συζητήσεων του συνεδρίου.Τι σας ώθησε να επιλέξετε τις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες?

Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων για το RiNNOVATE βασίστηκε στην αναγνώριση των πιο κρίσιμων προκλήσεων και ευκαιριών που αντιμετωπίζει η περιοχή της Αμμοχώστου. Η πρώτη ενότητα, “Αξιοποίηση των επιχορηγήσεων της ΕΕ για την προσέλκυση ερευνητικής αριστείας και πόρων”, αναγνωρίζει τη σημασία της χρηματοδότησης από την ΕΕ για την υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και την προώθηση της καινοτομίας.

Η δεύτερη ενότητα, “Ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη γεωργία και πρόληψη της απώλειας τροφίμων”, εστιάζει στις τεχνολογικές λύσεις για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και τη διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων, ιδιαίτερα σε μια περιοχή με έντονη γεωργική δραστηριότητα. Η τρίτη ενότητα, “Διαφοροποιώντας το τουριστικό μας προϊόν”, στοχεύει στη βελτίωση και την ανάδειξη της μοναδικής ελκυστικότητας της Αμμοχώστου ως τουριστικού προορισμού.

Τέλος, η τέταρτη ενότητα, “Δημιουργία διαύλων δέσμευσης και έκφρασης για την τοπική κοινότητα”, αναδεικνύει τη σημασία της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινοτήτων και της συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αυτές οι θεματικές ενότητες επιλέχθηκαν για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που είναι κρίσιμα για την προώθηση μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή. 

Τελευταία Νέα

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Από σήμερα και για 4 μέρες, Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου, με ελεύθερη είσοδο

Η Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου διοργανώνει φεστιβάλ θερινού κινηματογράφου στο δημοτικό αμφιθέατρο. Τέσσερις ημέρες με τέσσερις οικογενειακές ταινίες  από την Δευτέρα 22 Ιουλίου