Συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Κλουδά, Managing Director της Enoros Consulting Ltd

Ο managing director της Enoros Consulting Ltd, μιλά στο Fine & Dine και στον Nick Andrew για τα προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και την άντληση κοινοτικών κονδυλίων. Αναπτύσσει το καίριο ζήτημα της κυκλικής οικονομίας και μας ενημερώνει ενδελεχώς για το πρόγραμμα Ecotours.

Κωνσταντίνε, η Enoros Consulting Ltd, εδώ και 17 συναπτά έτη, έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη και της κάθε επιχείρησης. Μίλησε μας λίγο για αυτές τις υπηρεσίες.

Αγαπητέ Nick, αρχικά να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη δυνατότητα ενημέρωσης των αναγνωστών σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα συζητήσουμε για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και τη δυνατότητα άντλησης ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ενίσχυση επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Η Enoros Consulting αποτελεί μία από τις σημαντικές εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο, σε θέματα Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, ο οργανισμός συστάθηκε πριν 17 χρόνια και έκτοτε δραστηριοποιείται στον τομέα της διοίκησης Έργων (Management Consulting) στην Κύπρο και στον Ευρωπαϊκό χώρο, παρέχοντας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

 Στόχος μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης γνώσης για την κάλυψη των αναγκών σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης κοινοτικών πόρων, εστιάζοντας στην κάλυψη των αναγκών του πελάτη /  συνεργαζόμενου φορέα.

Από τα στενά πλαίσια του κυπριακού γίγνεσθαι, μεταπηδήσατε με την αξία σας και σε άλλα ευρωπαϊκά εδάφη κι ακόμη παραπέρα. Πώς έγινε αυτό κατορθωτό;

 Αυτή η μετάβαση χρειάστηκε χρόνο, κόπο, σωστές και έξυπνες συνεργασίες, αλλά κυρίως ποιοτική εργασία, για να τα καταφέρουμε. Διαχρονικά, πετύχαμε να έχουμε αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο συνεργασιών τόσο με δημόσιους, όσο και με ιδιωτικούς φορείς. Οι συνεργασίες αυτές , αρχικά ήταν κυρίως σε Κύπρο και Ελλάδα. 

Με την πάροδο του χρόνου όμως, οι συνεργασίες αυτές μας έδωσαν την ευκαιρία να αναπτυχθούμε ακόμη περισσότερο και να συνεργαστούμε με αντίστοιχους φορείς στα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Στην παρούσα φάση, η Enoros έχει κατορθώσει να έχει συνεργάτες στο σύνολο των μελών της Ευρωπαϊκής οικογένειας, καθώς και σε χώρες εκτός ΕΕ, με στρατηγική σημασία (π.χ Αίγυπτος).

Πόσο εύκολη είναι η άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων, με σκοπό την ανάπτυξη εταιρειών και επιχειρήσεων στο νησί μας. Ποια η συνεισφορά και το modus operandi της  Enoros Consulting Ltd, έτσι ώστε ο ευγενής πόθος για χρηματοδότηση των επιχειρήσεών μας με ζεστό ευρωπαϊκό χρήμα να γίνει εφικτός;

Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Η άντληση κοινοτικών πόρων δεν είναι μια απλή υπόθεση. Η ΕΕ διαθέτει σημαντικά κονδύλια από τον προϋπολογισμό της για την ενίσχυση των Κρατών Μελών, με σημαντικό τμήμα να αφορά ΜΜΕ.

Η άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, παρέχοντας σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων σε διάφορους τομείς. Από την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας μέχρι την προώθηση της καινοτομίας, της κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης. Η χρηματοδότηση της ΕΕ προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν φιλόδοξα έργα με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας.

Όπως όμως προαναφέραμε, για να λάβεις ευρωπαϊκά κονδύλια, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να ακολουθήσεις τυποποιημένες διαδικασίες. Μην ξεχνάμε ότι οι πόροι αυτοί είναι χρήματα των ευρωπαίων πολιτών. Μέσω όμως μιας ολοκληρωμένης συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης, μπορεί τελικά να αποτελέσει μια εύκολη διαδικασία. Και σίγουρα, όχι τόσο επίπονη όσο παρουσιάζεται.

Σχετικά με την  συνεισφορά της Εnoros για χρηματοδότηση των επιχειρήσεών στην Κύπρο από την ΕΕ, όλα τα προηγούμενα έτη παρέχουμε εμπειρογνωμοσύνη (expertise) ώστε  να εξασφαλιστεί τόσο η κατάλληλη πληροφόρηση για τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης, όσο και η σχετική προετοιμασία για το σχεδιασμό και την υποβολή μια άρτιας πρότασης χρηματοδότησης. 

Συμμετέχουμε παράλληλα σε διάφορα έργα, τα οποία παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες προς τις ΜΜΕ. Ένα σχετικό παράδειγμα αποτελεί το Ευρωπαϊκό έργο ECOTOURS, το οποίο υλοποιείται αυτό το διάστημα.

Τι είναι ακριβώς το πρόγραμμα Ecotours και πώς συνδέεται με τον τουρισμό; Η Κύπρος, με μια οικονομία που στηρίζεται στενά με το τουριστικό ρεύμα, πώς μπορεί να επωφεληθεί από το εν λόγω ευρωπαϊκό πρόγραμμα;

Όπως προαναφέρθηκε, το ECOTOURS, αποτελεί ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενιαίας Αγοράς (SMP SMP/SME Pillar).

 Το έργο προβλέπει την παροχή υπηρεσιών καθώς και χρηματοδοτική στήριξη στις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (MME) του τομέα του τουρισμού, που αντιμετώπισαν κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις, λόγω και των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, για την προώθηση της υιοθέτησης πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στη λειτουργία τους. 

Το έργο ECOTOURS θα ενισχύσει την ικανότητα των MME του τουριστικού κλάδου να προωθήσουν τον κυκλικό τουρισμό και να υιοθετήσουν στην επιχειρησιακή τους λειτουργία περιβαλλοντικές αρχές, πρακτικές και πρότυπα. Το έργο υλοποιείται στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ισπανία και την Κύπρο.

Συγκεκριμένα για την Κύπρο, που όπως πολύ σωστά τονίστηκε, που η οικονομία της σχετίζεται άμεσα με τον τομέα του τουρισμού, οι ΜΜΕ του κλάδου μπορούν να επωφεληθούν σε σημαντικό βαθμό. Με την συμμετοχή τους στο έργο μπορούν να εξασφαλίσουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τόσο τη βιωσιμότητα όσο και την ανταγωνιστικότητά τους, στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια ισχυρότερη κυκλική οικονομία και συμβάλλοντας, παράλληλα, στην προστασία και την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μέσω του έργου, οι ΜΜΕ θα λάβουν δωρεάν υποστηρικτικές υπηρεσίες από εμπειρογνώμονες, θα συμμετάσχουν σε διακρατικές συναντήσεις για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, με έμφαση σε θέματα πιστοποίησης. Από τη συμμετοχή κάθε ΜΜΕ μπορεί να επωφεληθεί λαμβάνοντας υπηρεσίες αξίας περίπου 6.650,00 Ευρώ.

Πως μπορούν οι τουριστικές SMEs στην Κύπρο να ενημερωθούν για το ΕCOTOURS και να δείξουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετέχουν στο έργο;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το έργο και να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της Ανοικτής Πρόσκλησης που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο του έργου από τις  10 Μαΐου 2023 και ισχύει μέχρι τις 10 Αυγούστου 2023 (17:00 CET) . 

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στους λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (FB @Enoros Consulting Ltd, Instagram @enorosconsulting, LinkedIn @Enoros Consulting ) της Enoros, για σκοπούς ενημέρωσης. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις αναλυτικές πληροφορίες και διαδικασίες στην ιστοσελίδα του έργου www.ecotours-project.eu και να υποβάλουν της αίτηση τους ηλεκτρονικά.

Η διαδικασία της αίτησης είναι πολύ απλή μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Να τονίσω εδώ ότι προτείνουμε στους ενδιαφερόμενους πριν υποβάλουν αίτηση να μελετήσουν τον Οδηγό Ανοικτής Πρόσκλησης, να ελέγξουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ώστε να γνωρίζουν αν εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες,  όπως και τα κριτήρια βαθμολόγησης.

Φυσικά οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες και απορίες, μπορούν να βρουν στην ενότητα: «FAQs – Συχνές ερωτήσεις» στην ιστοσελίδα του έργου ή να επικοινωνήσουν μαζί μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ecotours@enoros.com.cy.

Κατηγορούμαστε συχνά ότι ως Κύπρος, δεν ενεργούμε έγκαιρα ή δεν γνωστοποιείται σε ευρεία κλίμακα η διάθεση κονδυλίων για ανάπτυξη από Ευρωπαϊκά ταμεία, με αποτέλεσμα οι πόροι αυτοί να μένουν ανεκμετάλλευτοι. Ισχύει αυτό ή κάπου αλλού βρίσκεται η αλήθεια;

Γενικά, αυτό αποτελεί κάτι που δεν ισχύει. Στην Κύπρο έχει αναπτυχθεί ένα πολύ ικανό δίκτυο οργανισμών που παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, ενώ και οι κυβερνητικοί φορείς που έχουν τη σχετική ευθύνη έχουν αξιοποιήσει και συνεχίζουν να αξιοποιούν την διάθεση κονδυλίων για ανάπτυξη από Ευρωπαϊκά ταμεία. 

Στην πραγματικότητα, όταν αναζητάς πληροφορίες και ενημερώνεσαι, μπορείς να προχωρήσεις έγκαιρα και να επωφεληθείς από τα διάφορα προγράμματα ή κονδύλια που ποικίλουν. Διαχρονικά, δεν είναι τυχαίο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταγράψει από τα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης κοινοτικών πόρων.

Επίσης, εμείς στην Εnoros, ως οργανισμός παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών είμαστε στην διάθεση των ΜΜΕ που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να επωφεληθούν από τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω διάφορων προγραμμάτων.

Από τη γραμμική οικονομία, στην κυκλική οικονομία και στην αειφορία. Μίλησε μας λίγο για αυτή την αλλαγή που τροχοδρομείται επιτυχώς, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. Η Κύπρος σε ποιο μεταβατικό στάδιο βρίσκεται;

 Η μετάβαση από τη γραμμική οικονομία στην κυκλική οικονομία και στην αειφορία αποτελεί μια σημαντική αλλαγή που τροχοδρομείται επιτυχώς τόσο στην Κύπρο όσο και σε διάφορες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η Κύπρος βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο προς την κυκλική οικονομία, εστιάζοντας στην ανακύκλωση, και την ανανέωση πόρων, καθώς και στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών και προϊόντων. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια οικονομία που λαμβάνει υπόψη την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία.

Είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις μας, ένας ανασταλτικός παράγοντας για γρήγορη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Μπορεί η εκπαίδευση και η κατάρτιση μέσω των προγραμμάτων σας, να βοηθήσει στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων των προγραμμάτων αειφορίας;

 Σε πρώτο στάδιο ναι, η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις μπορεί να αποτελεί έναν παράγοντα που αναστέλλει τη γρήγορη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. 

Υπάρχουν όμως διάφορες προσεγγίσεις και λύσεις που μπορούν να υιοθετηθούν, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση των υφιστάμενων στελεχών, η συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, η ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες κ.α. 

Σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε την ανάγκη για εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η κυκλική οικονομία και να δρομολογήσουμε κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό. 

Στην Κύπρο, υπάρχει μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται από διάφορους φορείς, καθώς και μέσω ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως το Erasmus+.

 Αυτά τα προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν τους στόχους τους, όπως για παράδειγμα τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Μέσω αυτών των προγραμμάτων, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία που απαιτούνται.

Πρακτικά, πώς μια επιχείρηση, μπορεί να ενημερωθεί από την Enoros Consulting Ltd για τα προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρει, αλλά και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για άντληση κοινοτικών κονδυλίων ή άλλα προγράμματα που άπτονται της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας;

Μια επιχείρηση μπορεί να ενημερωθεί  από την Enoros Consulting σχετικά τις υπηρεσίες που προσφέρoυμε αρχικά μέσω της ιστοσελίδας μας http://www.enoros.com.cy/ . Στην συνέχεια αν την ενδιαφέρει κάτι από τις υπηρεσίες μας μπορεί να μας προσεγγίσει για τη διευθέτηση μιας κατ’ ιδίαν συνάντησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες της και να προσφέρουμε εξατομικευμένες συμβουλές και προτάσεις που θα ανταποκρίνονται ακριβώς σε αυτό που χρειάζεται.

Επιπλέον, σχετικά με προγράμματα που άπτονται της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας ή και με άλλα προγράμματα (επιχειρησιακά και εκπαιδευτικά) που πιθανόν ήδη να υλοποιούνται, όπως το ΕCOTOURS, οι επιχειρήσεις αλλά και  το ευρύτερο κοινό μπορεί να ενημερώνεται από τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου εκεί ανακοινώνονται τακτικά οι ενέργειες που πραγματοποιούνται και τα προγράμματα που διαθέτουμε.

Τελευταία Νέα

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Καλοκαιρινές εμπειρίες Ρους

Δελτίο τύπου Από τις 15 Ιουνίου, και για το υπόλοιπο καλοκαίρι, το εστιατόριο ῥοῦς θα παραμείνει ανοικτό για ιδιωτικές εκδηλώσεις και πάρτυ, με μενού που